Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

A jelen ÁSZF határozza meg a Language Experts Group (LEG Magyarország Szakfordító és Nyelvtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1054 Budapest, Tüköry u. 5., 4/10.; képviselő: Tési Boglárka Tímea, cégjegyzékszám: 01-10-047451, adószám: 14525616-2-41; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) weboldalának használatának módjára vonatkozó általános feltételeket.

A weboldal minden tartalmára a következő felhasználási feltételek vonatkoznak: A jelenlegi weboldal tartalma tájékoztatási célt szolgál. Bár a Language Experts Group ellenőrizte a weboldal tartalmát, nem vállal semmiféle garanciát, kikötést, illetve nem tesz nyilatkozatot az információk pontosságával vagy teljeskörűségével kapcsolatban, és nem vállal felelősséget az ilyen tartalomra való hagyatkozásból eredő károkért vagy veszteségekért.
A weboldalunkról hiperhivatkozások útján elérhető vagy weboldalunkra mutató külső weboldalak tartalma harmadik féltől származó tartalom, amelyért a Language Experts Group nem vállal felelősséget. Az internet sajátosságai és az információtovábbítás zavarának vagy megszakadásának kockázata miatt nem vállalunk felelősséget ezen információk felhasználásával kapcsolatban.
A fordításhoz szükséges megfelelő szolgáltatás kiválasztása az Ügyfél feladata. A Language Experts Group nem vállal felelősséget azért, ha a kiválasztott szolgáltatás nem felel meg az Ügyfél egyedi igényeinek.

A jelen weboldal használatával az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-et, valamint azt, hogy annak bármely módosítása a közzétételkor hatályba lép.

Budapest, 2020. június 22.