• slider

Terminológiamenedzsment

Kulcs a konzisztens és pontos fordításhoz.

A terminológia a szakfordítás legfontosabb összetevője. A LEG-nél rendelkezésre áll a szakértelem és a megfelelő szoftveres eszközök is, így a szakszöveg hozzáértő kezekbe kerül.

 

Folyamat:

A fordítási folyamatban előforduló terminológiai feladatok már a szöveg előkészítése során elkezdődnek: felmérjük, hogy melyek az új terminusok a szövegben, mely nyelvi elemek vethetnek fel kérdéseket vagy kívánnak speciális megoldásokat, és ezek kidolgozását még a fordítás előtt elkezdjük. A fordítók által jelzett egyedi fordulatokat, szakszavakat a munka során folyamatosan gyűjtjük, és az esetleges nehézségekre megoldást nyújtunk. A szakszöveg lektorálása során az egyik legfontosabb ellenőrzési szempont a pontos és következetes terminológiahasználat, amit terminológiai adatbázis valamint minőség-ellenőrző szoftverek használatával biztosítunk.

 

Terminológiai adatbázis:

Visszatérő ügyfeleink esetében a terminológiai adatbázis – amely egy ügyfél- és dokumentum specifikus szakszótár – akár több ezer tételesre nőhet. Ez az adatbázis folyamatosan a fordítóink rendelkezésére áll munka közben, még csak keresniük sem kell benne, mert a szoftver felismeri a forrásnyelvi szegmensben a terminust, és automatikusan felkínálja az adatbázisban megtalálható célnyelvi ekvivalenst. Az adatbázis akkor szolgálja legjobban megbízónk érdekeit, ha kidolgozása során a vitás kérdésekben segít eldönteni, hogy bizonyos fogalmakat hogyan a legmegfelelőbb nevezni a célnyelven. Ügyfeleink azonos típusú szövegeiből fordítási memóriát építünk, amit folyamatosan ellenőrzünk, karbantartunk, és gondoskodunk a terminológiai adatbázissal való összhangjáról.

 

Szoftveres ellenőrzés:

A megfelelő szoftveres eszközökkel nemcsak a következetes terminológiahasználat biztosítható, hanem az is, hogy módosítás esetén azonnal ki tudjuk cserélni a memóriában a terminus összes előfordulását, így akár visszamenőleg egyszerűen tudjuk javítani a szövegeket, és a következő projektben már biztosan a kívánt alak jelenik meg. A minőségi szakszövegfordítás nem lehetséges terminológiai szaktudás és terminológiakezelő eszközök nélkül, hiszen a fordítási folyamat minden lépését végigkísérik, így nem túlzás azt állítani, hogy a terminológia a minőségbiztosítás legfőbb alkotóeleme.